Las lastovica

NAZIV OPERACIJE: Aktivni življenski slog in ohranjanje zdravja

OPIS PROJEKTA:

Z operacijo se želi zagotoviti pogoje in spodbuditi ranljive skupine, da se vključijo v različne dejavnosti in s tem povečati njihovo socialno aktivacijo in socialno vključenost. Želi se tudi zagotoviti pogoje in vključiti dejavnosti, ki bodo prispevale k aktivnemu staranju in k spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Z izvedbo operacije se želi zagotoviti, da bi se teniškim in športnik aktivnostim pridružile tudi ranljive skupine, ki v življenju nimajo zagotovljenih ustreznih pogojev. Bodisi nimajo zagotovljenih sredstev, bodisi znanja ali celo, ne vedo kako se vključiti. Namen operacije je tudi spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in sožitja med generacijami.
Osnovna dejavnost Teniškega kluba Hoče je izvajanje teniških dejavnosti. Teniški klub razpolaga s šestimi teniškimi igrišči na katerih se v času poletne sezone izvajajo različne teniške aktivnosti. V času zimske sezone pa se teniške aktivnosti izvajajo na dveh teniških igriščih, ki jih teniški klub pokrije z ogrevanim šotorom. Na teniških igriščih se izvajajo tako vodene, kot tudi individualne vadbe, v katere so vključene različne skupine. V času poletne sezone klub ne razpolaga s pokritimi igrišči, niti s pokritim prostorom, zato v tem času v primeru slabega vremena ni mogoče izvajati nobenih aktivnosti. V času zimske sezone pa dve pokriti igrišči ne zadostujta za izvajanje vseh potrebnih oz. želenih aktivnosti. Zraven tega, pa je pokriti šotor namenjen zgolj igranju tenisa in je ves čas zaseden za teniške aktivosti.
Zraven teniških igrišč klub razpolaga tudi z objektom, ki leži v neposredni bližini teniških igrišč. V objektu v pritličju je manjši bar, sanitarije ter garderobni prostori. V mansardi pa je prostor, v velikosti 115m2, ki bi ga v sklopu operacije želeli spremeniti v večnamenski prostor. Trenutno se v prostoru ne izvajajo nobene aktivnosti, saj za to niso izpolnjeni niti minimalni pogoji. Izolacija podstrešja je v zelo slabem stanju, ladijski pod, ki predstavlja strop prostora je na nekaterih mestih upognjen in predstavlja nevarnost, da se odlomi (povem povesi). Strešna okna so stara in v situacijah, ko nese sneg in dež pod kotom, zamakajo. Vhodna vrata so prav tako stara in nimajo dobrih izolativnih lastnosti.
V naselju Spodnje Hoče, ki je precej veliko naselje, delujejo različna društva, ki nimajo prostorov v katerih bi lahko izvajali različne dejavnosti, med njimi je tudi Društvo upokojencev Hoče. Teniški klub Hoče želi v sklopu operacije urediti in opremiti prostor, ki bi klubu in Društvu upokojencev Hoče služil za izvajanje različnih aktivnosti in druženj. Prostor pa bi klub, po pvpraševanju, brezplačno oddal tudi drugim društvom, ki bi želela izvajati dejavnosti, ki bi vplivale na cilje operacije. Klub bi v slabem vremenu in v času zimske sezone v prostoru izvajal kondicijske vadbe, vadbe stabilizacije telesa in aktivnosti sprostitve, v sodelovanju z Društvom upokojencev Hoče pa bi izvajal razna predavanja, izobraževanja, prireditve in delavnice.
Ker večnamenski prostor, ki je predmet operacije, leži v neposredni bližini teniških igrišč,se bodo športne aktivnosti izvajale tudi na prostem na teniških igriščih. Zaradi zagotavljanja enakih možnosti celotnega območja LAS se bo operacija izvajala v vseh treh občinah in sicer v urbanih naseljih Spodnje Hoče, Miklavž na Dravskem polju in Starše. Z operacijo se želi tudi ljudi osveščiti o varovanju okolja. 

CILJI OPERACIJE:

Cilj operacije je povezati in zagotoviti pogoje za različna društva in klube, ki bodo doprinesla k aktivnemu preživljanju prostega časa s poudarkom na vzpostavljanju zdravega življenjskega sloga pri ranljivih skupinah. Ranljive skupine so zaradi ranljive narave prikrajšane za marsikatero dejavnost oz. aktivnost. Zaradi nevključevanja v dejavnosti se ne integrirajo v družbo, kar negativno vpliva na njihovo tako fizično kot psihično zdravje. Na zdravje pa vpliva tudi nezdrav, sedeč način življenja. To zaznavamo tako pri otrocih, mladostnikih kot pri odraslih, starejših. Pri mladih se spretnosti zaradi vedno manj gibanja in vedno večje odvisnosti od računalnikov, tablic, pametnih telefonov, itd. drastično zmanjšujejo. Generacij, ko so se mladi dnevno igrali na igriščih ni več, kar je zaskrbljujoče.
Z operacijo se želi zagotoviti pogoje in spodbuditi ranljive skupine, da se vključijo v različne dejavnosti in s tem povečati njihovo socialno aktivacijo in socialno vključenost. Želi se tudi zagotoviti pogoje in vključiti dejavnosti, ki bodo prispevale k aktivnemu staranju in k spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Z izvedbo operacije se želi zagotoviti, da bi se teniškim aktivnostim pridružile tudi ranljive skupine, ki v življenju nimajo zagotovljenih ustreznih pogojev. Bodisi nimajo zagotovljenih sredstev, bodisi znanja ali celo, ne vedo kako se vključiti. Namen operacije je tudi spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in sožitja med generacijami in večja osveščenost o varovanju okolja.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

FAZA 1:
1) Obnova večnamenskega prostora (demontaža obstoječih materialov, vodovodne, elektro, telekomunikacijske, avdio-video inštalacije, ometi, izolacija podstrešja, razsvetljava, montaža mavčnih plošč, kitanje, beljenje, menjava 4 strešnih oken in enih vhodnih vrat, obnova pripravljalnega pulta),
2) Nabava teniških pripomočkov (2 seta klobučkov za šport, 2 medicinki, 10 ovir za preskakovanje, nabava teniških žogic (11 paketov), 2 mreži za mini tenis, 1 koordinacijska lestev, 10 tenis loparjev),
3) Nabava športnih pripomočkov (10 blazin za vadbo, 10 mega žog za vadbo, 1 miza za namizni tenis, 5 šahovskih kompletov (deska, figure, ure)),
4) Nabava naprave / topa za izmet žogic,
5) Izvedba dveh teniških kampov v Hočah (2x po 5 dni po 6 ur),
6) Delovna akcija pobiranja smeti oz. odpadkov.
FAZA 2:
7) Izvedba teniških ur za ženske in socialno šibkejše (2x tedensko po 1 uro, 20 tednov),
8) Izvedba teniške delavnice v Miklavžu in Staršah (3x v Miklavžu po 3 ure, 3x v Staršah po 3 ure),
9) Pohištvo za večnamenski prostor (10 miz, 40 stolov in 1 klop),
10) Prenosni računalnik, projektor in platno,
11) Izvedba teniških ur za mlade s predznanjem (2x tedensko po 2 uri, 20 tednov - v času zimske sezone),
12) Izvedba medgeneracijskega druženja,
13) Izvedba dveh delavnic računalništva in uporabe pametnih telefonov,
14) Izvedba dveh delavnic na temo demenca,
15) Izvajanje telovadbe za starejše (20 tednov 2 x na teden po 90 min),